KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ
Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zaprasza do udziału w

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
dla studentów i doktorantów
z cyklu:
„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”
która odbędzie się
16 stycznia 2017 r.
o godz. 10:00
w sali 19
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Temat przewodni konferencji:
„Doświadczenie choroby i niepełnosprawności
w (auto)biografii”

Konferencja skierowana jest do: pedagogów, historyków, literaturoznawców, psychologów, socjologów, teologów, filozofów, etnologów oraz wszystkich pasjonatów biografii.
Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień do 7 stycznia 2017 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com
Zapraszamy do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności” poświęconej problematyce doświadczenia choroby i niepełnosprawności przejawiającej się w (auto)biografii. Pragniemy pochylić się nad tą tematyką upamiętniając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony corocznie 3 grudnia, a także ustanowiony przez papieża Jana Pawła II – Światowy Dzień Chorego przypadający na dzień 11 lutego. Przygotowane wystąpienia powinny dotyczyć (auto)biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane lub opracowane naukowo, a także nie są powszechnie znane.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Sens cierpienia w obliczu chorób przewlekłych i niepełnosprawności
  • Sytuacje graniczne w (auto)biografii osób z niepełnosprawnością / chorobą
  • Godność osoby z niepełnosprawnością / chorobą
  • Autorefleksja w obliczu choroby/niepełnosprawności
  • Środowisko życia osób chorych/z niepełnosprawnością w kontekście (auto)biografii (doświadczenie choroby / niepełnosprawności w rodzinie, środowisku rówieśniczym, miejscu pracy, nauki, najbliższym otoczeniu)
  • Aktywność społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością / chorobą
  • Choroba/niepełnosprawność jako moment przełomowy w (auto)biografii.

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W przypadku niespełniania wyżej wspomnianych wymogów organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania referatu.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej:
http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html (do pobrania Karta Zgłoszeniowa)
https://www.facebook.com/katedrabiografistyki.pedagogicznej