KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ
Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zaprasza do udziału w IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
dla studentów i doktorantów
z cyklu:
BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI
która odbędzie się
29 maja 2017 r.
o godz. 10:00
w sali 19
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Temat przewodni konferencji:
„Kobieta nauczycielką życia – biografie (nie)zwykłe”

Konferencja skierowana jest do: pedagogów, historyków, literaturoznawców, psychologów, socjologów, teologów, filozofów, etnologów oraz wszystkich pasjonatów biografii.
Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień do 21 maja 2017 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności” poświęconej kobietom jako nauczycielkom życia. Pragniemy pochylić się nad powyższą problematyką, ukazując znaczącą rolę kobiet na wielu płaszczyznach (m.in. społecznej, rodzinnej czy kulturowej) poprzez ukazanie ich biografii. Przygotowane wystąpienia powinny dotyczyć (auto)biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane lub opracowane naukowo, a także nie są powszechnie znane.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Rola kobiety w środowisku rodzinnym i społecznym
  • Kobieta wobec cierpienia i niesprawiedliwości
  • Mądrość życiowa kobiet w kształtowaniu relacji międzypokoleniowych
  • Kultura masowa a wizerunek kobiety
  • Kobieta współczesna – szanse i wyzwania
  • Sytuacje graniczne w biografii kobiet
  • Aktywność społeczna i zawodowa kobiet
  • Kobieta wobec tradycji i kultury
  • Postawy kobiet (np. patriotyczne, społeczne, polityczne, religijne…) na przestrzeni różnych epok


KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W przypadku niespełniania wyżej wspomnianych wymogów organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania referatu.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej:
http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html (do pobrania Karta Zgłoszeniowa)
https://www.facebook.com/katedrabiografistyki.pedagogicznej