PROGRAM
IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Z CYKLU
„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

Temat przewodni:
„Kobieta nauczycielką życia – biografie (nie)zwykłe”

 

Organizatorzy konferencji:
KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ
Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
wraz z
Fundacją „Biografie Codzienności”

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin
sala DMMIII-19, 29 maja 2017 r., godz. 10:00

 

Program konferencji:
10:00-10:15 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-19)
ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 

PANEL I
Prowadząca: dr Marta Buk-Cegiełka (KUL)
10:15 – 16:00
(sala DMMIII-20)

Paulina Anikiej (UG, Gdańsk), Codzienność matek dzieci z Dystrofią Mięśniową Duchenne`a
Mgr Karolina Ludwikowska (KUL, Lublin), Virginia Satir – nowe spojrzenie na psychoterapię
Sylwia Zubrzycka (UMCS, Lublin), Rola kobiet w eliminacji barier w komunikowaniu się osób głuchoniewidomych
Mgr Joanna Kata (UMCS, Lublin), Rola matki w wychowaniu dziecka z zaburzeniami rozwoju – studium przypadku Mgr Marta Samorańska (KUL, Lublin), Wychowawcze funkcjonowanie kobiety w roli matki i nauczycielki
Mgr Kamila Farbiszewska-Arent (KUL, Lublin), „Nie możemy się zamknąć na informacje i ignorować faktu, że miliony ludzi cierpią” – Angelina Jolie nie tylko aktorka…
Mgr Magdalena Połom (KUL, Lublin), Anorektyczna, czyli idealna? Wizerunek kobiety kreowany przez współczesne media
Mgr Łucja Cyranek (UMCS, Lublin), mgr Marlena Stradomska (UMCS, Lublin), mgr Tomasz Słapczyński (UJ, Kraków), Terapeutyczne studium przypadku: wpływ matki na życie córki
Mgr Agnieszka Skotnicka (UG, Gdańsk), Macierzyńska wizja bycia „specjalną matką” w świetle trudnych doświadczeń biograficznych
Mgr Ewelina Okrutna (KUL, Lublin), Obraz kobiety w rodzinie dysfunkcyjnej – studium przypadku Mgr Urszula Maja Krzyżanowska (KUL, Lublin), Transgresje w biografii Fridy Kahlo
Karolina Ciepiela (KUL, Lublin), Natalia Partyka i Renata Kałuża jako przykłady niezwykłej siły charakteru
Mgr Agnieszka Matwiejczuk (UR, Rzeszów), Życie: dar z siebie – postać Antoniny Żabińskiej
Dajana Torula, Adrianna Trojak (UMCS, Lublin), Irena Sendlerowa – odwaga jednej osoby, która uratowała wiele żyć
Mgr Adam Marek (UMCS, Lublin), Kształtowanie właściwych postaw młodzieży fundamentem trwałości i bezpieczeństwa państwa. Omówienie działalności edukacyjno-wychowawczej Marii Kleniewskiej
Mgr Iryna Ahapava (KUL, Lublin), Anna Lewandowska – szczęśliwa kobieta w sporcie
Mgr Angelika Roczniak (KUL, Lublin), Kobieta idealna – wizerunek współczesnych kobiet w mediach społecznościowych
Oliwia Tybor (KUL, Lublin), Irena Sendler –„Czyniłam ludzką powinność”
Mgr Olga Pikul (KUL, Lublin), Inger Munch – nieznana historia siostry wielkiego artysty
Mgr Magdalena Rudzka (KUL, Lublin), Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej
Krzysztof Ząbek, Kacper Wonia (UMCS, Lublin), Zhou Qunfei – biografia Kopciuszka z Chin, jako przykład drogi od zera do milionera i jej roli w zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet w chińskim społeczeństwie

 

PANEL II
Prowadząca: dr Anna Wiatrowska (UMCS)
10:15 – 16:00
(sala DMMIII-19)

Mgr lic. Andrei Ahapau (KUL, Lublin), Od Ewy do Marii Magdaleny – obraz kobiety na kartach Pisma Świętego
Mgr Aleksandra Pijas (KUL, Lublin), Aktywność zawodowa kobiet w obszarze tworzenia i stosowania prawa. Studium przypadku na przykładzie Eleanory Roosevelt
Liliia Hrytsai (UMCS, Lublin), „Żelazna Dama” Margaret Thatcher jako wielka inspiracja dla kobiet
Mgr Patrycja Olejniczak (UMCS, Lublin), Między strachem a heroizmem – Obraz kobiety w obliczu wojny na przykładzie Róży i Wołynia Wojciecha Smarzowskiego
Mgr Joanna Skoczylas (KUL, Lublin), Uczy miłości do Boga: pokorą, oddaniem i prostotą. Historia życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Mgr Marcin Złoty (UŁ, Łódź), Postać Karoliny Kózkówny jako przykład kobiecego piękna
Paulina Fronczak (UŁ, Łódź), Stefania Geisler – lekarka z getta łódzkiego
Mateusz Kowalski (UŁ, Łódź), Ozdoba salonu, towarzyszka męża i pierwsza nauczycielka. Role rodzinne i społeczne kobiet z burżuazji w XIX wieku
Małgorzata Hanć (Uniwersytet SWPS, Warszawa), Kay Redfield Jamison – pomiędzy naukowym szkłem, literackim pięknem i życiową mądrością…
Mgr Małgorzata Penińska (KUL, Lublin), „Babka, młodszą zwana, była drugą nauczycielką moją […]”. O babkach Józefa Ignacego Kraszewskiego
Mgr Olga Smalej (UMCS, Lublin), Simone de Beauvoir – pionierka feminizmu, rewolucjonistka życia rodzinnego
Mgr Anita Edyta Wizner (AI, Kraków), Kobieta a miłosierdzie w ujęciu Jacka Woronieckiego
Ewelina Ozga, Małgorzata Pałka (UMCS, Lublin), Margaret Thatcher – ,,Żelazna Dama” polityki
Mgr Marta Gudowska (KUL, Lublin), Historia postępu: determinacja i przypadek. O tym, jak kobiety-pacjentki stawały się częścią medycyny w XIX w.
Mgr Anna Budzeń (KUL, Lublin), Kobieta niezwykła. Dydaktyczno-pedagogiczna i naukowa działalność Profesor Janiny Niemirskiej-Pliszczyńskiej
Mgr Patrycja Puchajda (UR, Rzeszów), Patriotyczna działalność kobiet w latach okupacji niemieckiej w Gorlicach (1939-1944)
Mgr Elżbieta Szulc-Wałecka (UMCS, Lublin), Uczestnictwo kobiet w polityce lokalnej
Karolina Winiarczyk (UP, Kraków), Natalia Tułasiewicz – nauczycielka, miłośniczka nauki, świecka apostołka, nowoczesna święta
Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL, Lublin), Antonina Grygowa i Hermina Braunsteiner – Ryan. Dwie kobiety, dwie skrajności w rzeczywistości obozowej Majdanka
Mgr Monika Dzida (UMCS, Lublin), Eliza Orzeszkowa – pisarka, działaczka społeczna, nauczycielka życia
Dominik Ciećko (UM, Lublin), Evita Peron – kult świętej grzesznicy
Mgr Urszula Motyka (KUL, Lublin), Rola kobiet w historii teatru polskiego
Mgr Katarzyna Sabat (KUL, Lublin), „Słowo honoru” w biografii Emilii Malessy „Marcysi”
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Siostry Eugenia Revasio i Faustyna Kowalska – jako apostołki miłości miłosiernej Boga Ojca

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. (PWSZ Chełm)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (KUL)
dr Izabela Nadolnik
Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)