PROGRAM
V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
Z CYKLU „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

Temat przewodni:
„Wędrówką jedną życie jest człowieka”
– podróż w perspektywie biograficznej

Organizatorzy konferencji:
KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ
Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
wraz z
Fundacją „Biografie Codzienności”

Miejsce: Campus Majdanek, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Lublin
sala DMMIII-19, 22 stycznia 2018 r., godz. 10:00

Program konferencji:
10:00 – OTWARCIE KONFERENCJI I WPROWADZENIE (sala DMMIII-19)
ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL – Kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej IP KUL

 

PANEL I
Prowadząca: dr Małgorzata Kutyła (AI)
10:00 – 16:00
(sala DMMIII-19)

Dr Małgorzata Kutyła (AI), Podróż jako ważny rodzaj punktu zwrotnego w biografii
Dr Andrzej Konachowicz (LIKP), Polscy duchowni prawosławni poza granicami kraju – przyczynek do badań
Mgr Marlena Stradomska (UMCS), Wędrówka ku śmierci – czy możliwa jest profilaktyka samobójstw?
Mgr Sylwia Zubrzycka (UMCS), Oblicza turystyki biograficznej we współczesnym społeczeństwie
Mgr Konrad Harasim (UMCS), List pożegnalny samobójcy – mapa przebytej drogi czy planowanej podróży?
Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL), Jedna z najtrudniejszych dróg, jaką mógł przebyć człowiek. Podróż więźniów do obozu na Majdanku w perspektywie narracji biograficznych
Karolina Winiarczyk (UP), Samotna wędrówka jako początek nowego życia w biografii Cheryl Strayed
Mgr Joanna Kata (UMCS), Podróż oczyma dziecka – wspomnienia wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Karolina Ciepiela (KUL), Wpływ podróży na rozwój dziecka
Mgr Beata Kuźniarowska (UR), Wędrówki codzienności jako fundament życia człowieka
Mgr Tomasz Słapczyński (UJ), Uchodźcy, migranci i bezpaństwowcy w prawie międzynarodowym – nowa wędrówka ludów
Mgr Katarzyna Hryszan (KUL), Życie człowieka jako droga do świętości – rozważania z perspektywy antropologicznej
Weronika Bator (UMCS), Podróże sposobem kształtowania naszego myślenia
Mgr Angelika Roczniak (KUL), Internet – jako miejsce podróży współczesnych nastolatków w kontekstach rozwojowo-egzystencjalnych
Mgr Weronika Gigilewicz (KUL), Fomo sapiens w kulturze transparencji – człowiek podróżujący wszędzie i w każdej chwili
Mgr Rafał Bielecki (UP), Perspektywy rozwoju turystyki biograficznej w Polsce
Mgr Agata Szczepanek (UJK), Podróż w coraz lepiej znane
Mgr Agata Waszkiewicz (UMCS), Psychologiczny wymiar podróży w grze wideo “Rime”

 

PANEL II
Prowadząca: dr Małgorzata Łobacz (KUL)
10:00 – 16:00
(sala DMMIII-20)

Dr Małgorzata Łobacz (KUL), Życie człowieka szczególną podróżą ku poszukiwaniu sensu życia
Mgr Joanna Stożek (UJ), Podróż „do Tatrów”/ podróż do wnętrza. O Dzienniku podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego
Mgr Olga Pikul (KUL), Wędrówki górskie jako romantyczna inspiracja pejzaży Caspara Davida Friedricha
Liliia Hrytsai (UMCS), Krzysztof Kolumb – postać kontrowersyjnego odkrywcy Ameryki
Mgr Michał Dworski (KUL), Podróże dyplomatyczne Józefa hr. Potockiego
Ks. Mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL), Podróż bez powrotu? Biografia Agnes Bojaxhiu ze Skopje
Mgr lic. Andrei Ahapau (KUL), Św. Maksymilian Kolbe – wędrowny ewangelizator
Mgr Marcin Murzyn (UP), Nowa metafizyka na nowe tysiąclecie. Uwagi na temat życia i twórczości filozoficznej Henryka Skolimowskiego
Mgr Małgorzata Penińska (KUL), Podróże Kraszewskiego (wybrane aspekty)
Mgr Urszula Maja Krzyżanowska (KUL), Motyw wędrówki w biografii Fridy Kahlo
Mgr Marcin Złoty (UŁ), Bezludna wyspa życiodajną przystanią – podróże Alexandra Selkirka
Patrycja Złoty (PŁ),Christopher McCandless – powrót do korzeni
Mgr Tomasz Kasza (UR), Podróż Weisera Dawidka odzwierciedleniem biografii autora
Mgr Janusz Kawa (UR), „Mit szklanych domów” – obraz tułacza szukającego swojego miejsca w świecie jako krytyka Polski niepodległej
Mgr Agata Starownik (UW), „Dokąd idę? Do Słońca”. Mit podróży u Edwarda Stachury
Mgr Patrycja Olejniczak (UMCS), Dwa spojrzenia na jedną biografię – realno-magiczny portret podróżnika w filmie Duża Ryba Tima Burtona
Mgr Anna Oleszczuk (UMCS), (Auto)biograficzne wizje wędrówki w listach J.R.R. Tolkiena
Mgr Dariusz Wajs (KUL), Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka – pielgrzym i turysta
Mgr Karolina Lemierz (KUL), Podróż świętego Brendana Żeglarza – czy to tylko hagiograficzna legenda?
Mgr Paweł Miszczuk (KUL), Podróż inspiracją do rozwoju i zdobywania wiedzy na przykładzie Juwenalisa Charkiewicza
Mgr Katarzyna Sabat (KUL), Josefa Wilfa wędrówka w poszukiwaniu tożsamości
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Edukacyjna podróż po Europie w biografii Fryderyka Hechela

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL, Podsumowanie i zakończenie konferencji

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Jabłońska (UJK)
dr hab. Grażyna Karolewicz
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Marian Nowak (KUL)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. (PWSZ Chełm)
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
ks. prof. zw. Edward Walewander (KUL)
dr Małgorzata Łobacz (KUL)
dr Katarzyna Wołk (UMCS)
dr Izabela Nadolnik
Sekretarz: mgr Katarzyna Sabat (KUL)