IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki

Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza

Campus Wschodni na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 3

Piątek, 22 kwietnia 2016
9.00-9.45 – MSZA ŚWIĘTA (Kaplica w budynku nr 2)
10.00-10.30 – OTWARCIE KONFERENCJI I POWITANIE GOŚCI
godz. 10.30-12.00 – SESJA PLENARNA
Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Edward Walewander Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (UZ, Zielona Góra), Swój wśród obcych. Obcy wśród swoich – refleksje aksjologiczno-społeczne
Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski (UG, Gdańsk), Konteksty biografii pogranicza: Polacy na Kaukazie w II połowie XIX i I połowie XX w.
Dr hab. Helena Głogowska, prof. WSUiE TWP (WSUiE TWP, Olsztyn), Dylematy tożsamościowe na pograniczu polsko-białoruskim
Dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie (Ignatianum, Kraków; PWSZ, Chełm), Władysław Tatarkiewicz – logos i ethos wychowawcy polskiej inteligencji
Dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (KUL, Lublin), Natalia Gruba (KUL, Lublin), Monika Zioło (KUL, Lublin), Dzieła miłosierdzia w doświadczeniu i praktyce studentów i pracowników Instytutu Pedagogiki KUL z osobami bezdomnymi
godz. 12.00-12.30 – PRZERWA KAWOWA
godz. 12.30-14.00: Sekcja 1. Oblicza obcości w przeszłości
Prowadzenie: dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. nadzw. PWSZ w Chełmie
Dr hab. Anna Jabłońska (UJK, Kielce), Pogardzany i niezbędny – paradoks staropolskiego żebraka
Dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (UŁ, Łódź), Wyobcowania i wykluczenia członków dynastii Piastów jako czynnik polityczny Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn (UAM, Kalisz), Kilka słów o spotkaniu świętości i nierządu w przestrzeni biograficznej
Mgr Ewa M. Slaska (Berlin), dr Tomasz Fetzki (ŁWSH, Żary), Na początku był blog; od prób literackich do pogłębionych ba-dań nad nietypowymi biografiami pogranicza
Ks. dr Paweł Bijak (Parafia Posłania Uczniów Pańskich, Warszawa), Ks. Prałat Bogusław Bijak (1930-2011) – duszpasterz i wychowawca

godz. 14.00-15.00 – PRZERWA OBIADOWA

godz. 15.00-16.30: Sekcja 2. Niepełnosprawność/choroba przyczyną wyobcowania
Prowadzenie: dr hab. Anna Jabłońska
Mgr Mgr Agnieszka Fetzka Agnieszka Fetzka (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”, Żary), Biografia osoby niepełn Biografia osoby niepełn Biografia osoby niepełn Biografia osoby niepełn Biografia osoby niepełn o- sprawnej: między pułapką a wyzwaniem
Dr Urszula Klajmon -Lech (UŚ, Cieszyn), Czy można nauczyć się być matką dziecka z niepełnosprawnością? Analiza biografii
Dr Edyta Januszewska (APS, Warszawa), Niepełnosprawność uchodźców wojennych jako źródło cierpienia – doświadczenie graniczne
Dr Małgorzata Łobacz (KUL, Lublin), Choroba w okresie prenatalnym a niebezpieczne segregacje ludzkości
Dr Tomasz Hauza (PWSZ, Leszno), Położenie społeczne osób żyjących z HIV/AIDS Mgr Angelika Duda (KUL, Lublin), Niepełnosprawność jako przyczyna wyobcowania w biografii Jolanty Czechaniuk

16.30-17.00 – PRZERWA KAWOWA

godz. 17.00-18.00: Sesja 3. Osamotnienie jako inspiracja do działalności twórczej
Prowadzenie: dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak
Dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (UAM, Kalisz), „Wit Stwosz” jako „figura autobiograficzna” Wincentego Pola
Mgr Krystyna Burzyńska-Kaniewska (UW, Warszawa), Na pograniczu słów. Zaburzenia psychosomatyczne w autobiografii Marie Cardinal
Mgr Joanna Jabłońska (UR, Rzeszów), „Samotną jestem w królestwie milczenia; tylko ty ze mną, o posępny, blady promieniu myśli!” – odosobnienie jako inspiracja do działalności twórczej Marii Bartusówny Dr Barbara Borowska (KUL, Lublin), Młodzieńcza migracja na Zachód w kontekście biograficznym
Dr Ewelina J. Konieczna (UO, Opole), Poszukiwanie sensu życia. Terapeutyczny wymiar pisarstwa autobiograficznego
godz. 18.00 – WSPÓLNA KOLACJA

Sobota, 23 kwietnia 2016
godz. 9.30-11.00 – OBRADY W SEKCJACH