O nas

W organizacji naukowej Biografie Codzienności w Lublinie od lat angażujemy się w badanie i promowanie biografii osób znaczących dla polskiej nauki, kultury, edukacji i życia społecznego. W tym celu organizujemy konferencje naukowe, publikujemy materiały związane z biografistyką pedagogiczną oraz aktywnie współpracujemy z Katedrą Biografistyki Pedagogicznej KUL Jana Pawła II. W skład Zarządu fundacji wchodzą:

  • Ryszard Skrzyniarz – prezes,
  • Elżbieta Krzewska – wiceprezes,
  • Magdalena Gajderowicz i Katarzyna Wołk – członkinie Zarządu.

Nasza misja jest szeroko zakrojona i obejmuje wiele działań, które mają na celu nie tylko badanie oraz promowanie biografii. Wierzymy, że życiorysy kluczowych dla Polski postaci są nieocenionym źródłem wiedzy, które może inspirować, edukować i wpływać na rozwój osobisty. Z tego względu tworzymy warunki do wykorzystywania biografii między innymi w terapii psychologicznej. Ponadto nasza Fundacja ma na celu wspieranie osób defaworyzowanych, wykluczonych. Propagujemy również więzi międzykulturowe i międzypokoleniowe.

Starszy mężczyzna


Misja organizacji naukowej

Nasza misja jest prosta, ale ambitna – chcemy, aby biografie osób znaczących dla polskiej nauki, kultury i sztuki były dostępne dla wszystkich. Dążymy do tego, aby każda osoba, niezależnie od wieku, pochodzenia czy statusu społecznego, miała możliwość poznania tych inspirujących historii. Wierzymy, że poprzez edukację, badanie i promowanie biografii, możemy przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, kultury, jak również nauki. Postawione zadania realizujemy poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak na przykład konferencje naukowe, publikacje tematyczne, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca z różnymi podmiotami. Wszystko to robimy z pasją i zaangażowaniem, mając na uwadze dobro społeczności, której służymy.Trzymanie się za ręce