Badanie promowanie biografii osób ważnych dla Polskiej historii

Trzy starsze panie

Fundacja Biografie Codzienności to organizacja, której członkowie z pasją angażują się w różnorodne inicjatywy mające na celu badanie, promowanie i edukację na temat biografii osób znaczących dla polskiej nauki, kultury i sztuki. Nasza działalność obejmuje organizowanie konferencji naukowych, takich jak na przykład “Kobieta nauczycielką życia – biografie (nie)zwykłe” czy “Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”. Zajmujemy się również badaniem i promowaniem biografii osób, które swoją działalnością wpłynęły na rozwój polskiej nauki, kultury, edukacji i życia społecznego.

W ramach naszej działalności współpracujemy z Katedrą Biografistyki Pedagogicznej KUL Jana Pawła II, co pozwala nam na prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Publikujemy również materiały związane z biografistyką pedagogiczną, takie jak “Biografistyka Pedagogiczna Tom 1” czy “Biografistyka Pedagogiczna Tom 2”. Nasza Fundacja to miejsce, gdzie nauka spotyka się z kulturą i sztuką, a biografie stają się inspiracją do dalszych badań i działań. Wspieramy osoby defaworyzowane, wykluczone i propagujemy więzi międzykulturowe i międzypokoleniowe. Nasza misja to nie tylko badanie przeszłości, ale przede wszystkim tworzenie przyszłości.